Nabava penjalica za plaže na Pećinama

Informacije natječaja

Početno vrijeme davanja ponuda
28.11.2023. 16:00 CET
Završno vrijeme davanja ponuda
05.12.2023. 10:00 CET
Preostalo vrijeme
--d --h --m --s
Status
Ponude otvorene
Tvrtka
Grad Rijeka

Priloženi dokumenti kupca

Poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
PRILOG_1._Ponudbeni_list.docx
PRILOG_2._Troskovnik.xlsx
PRILOG_3._Tipski_izvedbeni_projekt.pdf
PRILOG_4._Prijedlog_ugovora.pdf
Obavijest_o_odabiru_s_privitkom.pdf
Grad Rijeka, Upravni odjel za opće poslove, objavljuje Poziv za dostavu ponuda.

Sve izmjene i dopune Poziva za dostavu ponuda, kao i sve druge bitne informacije u roku za dostavu ponuda stručno povjerenstvo za predmetni postupak nabave objavit će na isti način kako je dostavljen i osnovni Poziv te se pozivaju zainteresirani gospodarski subjekti da u roku za dostavu ponuda prate objave Naručitelja.

Cjelokupna dokumentacija u prilogu.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 05.12.2023. do 10:00 sati.
Nabava penjalica za plaže na Pećinama
Procijenjena vrijednost
8.000,00
# Količina Slika Ukupna cijena bez PDV-a
1
1,00 roba


UKUPNO:

0,00

Dokumenti